Google Classroom được ra mắt vào mùa hè này giúp cho Google Apps for Education đơn giản hơn - tiết kiệm thời gian của giáo viên và tạo điều kiện ch giáo viên cộng tác với các sinh viên dễ dàng hơn. Hôm nay, Google giới thiệu 5 cải tiến của Classroom, tập trung vào những việc mà giáo viên và học viên trên toàn thế giới nói rằng đó là điều quan trọng nhất đối với họ:
  • Tích hợp Groups: Khả năng mở các lớp học trực tuyến bằng cách sử dụng Google Groups hiện hữu. Nếu trường học của bạn sử dụng các công cụ như Đồng bộ danh mục trường học, quản trị viên có thể đồng bộ sự phân lớp từ hệ thống thông tin sinh viên (SIS) vào Groups.
  • Đánh dấu nhiệm vụ đã được "thực hiện": Học viên có thể đánh dấu bài tập hoàn chỉnh ngay cả khi không có điều chỉnh nào (ví dụ như xem video, đọc một chương, mang một cái gì đó đến lớp).

  • Xuất tất cả các cấp lớp: Giáo viên có khả năng tải về các lớp tất cả nhiệm vụ cùng một lúc, giúp dễ dàng hơn để export nhiệm vụ với bất kỳ bảng điểm

  • Phân loại: Giáo viên có thể chọn để sắp xếp sinh viên theo tên đầu tiên hoặc cuối cùng, tùy thuộc vào nhu cầu của họ

  • Công cụ kiểm soát tuyệt vời của giáo viên: Giáo viên có thể thiết lập quyền cho lớp của họ có thể đăng hoặc bình luận, họ có thể tắt quyền truy cập từng học sinh từ đăng hoặc ý kiến và thậm chí có thể xem các mục đã xóa trước đó.


Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành định kỳ.


Nguồn: LVtech