Giáo viên‎ > ‎

Tạo nhiệm vụ nhóm trong Google Classroom

đăng 00:10 24 thg 12, 2015 bởi Admin Google Apps
Khi tạo bài tập trong Google Classroom, chỉ cá nhân có sẵn mẫu template mới có thể làm bài tập. Tuy nhiên, người dùng có thể bắt đầu phương pháp làm bài tập nhóm mà không cần mẫu template.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeWNYWi1aRkpjeWs/view?usp=sharing
Comments