Giáo viên‎ > ‎

Ứng dụng di động Classroom và tùy chọn mới trên desktop dành cho giáo viên

đăng 17:35 22 thg 1, 2015 bởi Admin Google Apps

Vừa qua, Google đã tung ra một ứng dụng điện thoại di động có có tên Classroom dành cho cả AndroidiOS để giúp giáo viên và học viên có thể cộng tác nhiều hơn trong lớp học đồng thời giúp tiết kiệm giấy và thời gian:Với các ứng dụng di động mới, học viên và giáo viên có thể:

  • Chụp ảnh: Ngay từ những trang bài tập được phân công trong các ứng dụng di động, học viên có thể chụp một bức ảnh và đính kèm nó vào bài tập được phân công.

  • Chia sẻ từ các ứng dụng khác: Học viên cũng có thể dễ dàng đính kèm hình ảnh, PDF và các trang web từ các ứng dụng khác vào bài tập được phân công.

  • Ẩn bộ nhớ đệm:  Thông tin về việc phân lớp và bài tập được phân công sẽ được tự động lưu lại mỗi khi học viên mở ứng dụng có kết nối Internet, do đó học viên có thể thấy những thông tin này sau đó dù không có kết nối.

Google cũng đưa ra hai tính năng mới trên desktop để giúp giáo viên tiếp tục tổ chức lớp vào đầu học kỳ hai của năm học:

  • Trang bài tập của giáo viên: Mở Classroom trên desktop, Google đang tung ra trang bài tập do giáo viên phân công, giáo viên có thể truy cập nhanh đến bất kỳ bài tập nào, xem có bao nhiêu học sinh đã thực hiện bài tập và đánh dấu bài tập để xem xét lại.

  • Lưu trữ nội dung buổi học: Mọi người đều biết rằng các buổi học không kéo dài mãi - đó của lý do mà Google tung ra các khả năng lưu trữ nội dung của các buổi học. Lưu trữ nội dung các buổi học sẽ loại bỏ buổi học từ trang chủ và chuyển sang trạng thái chỉ có thể đọc - giáo viên và các thành viên trong lớp vẫn có thể xem các thông tin có giá trị trong phần lưu trữ nhưng không thể thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc quay lại phần bài tập do giáo viên phân công.

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Nguồn: LVtech


Comments