Nhà trường‎ > ‎

Hỗ trợ in và xem trước sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive

đăng 19:32 27 thg 7, 2015 bởi Vyvy LVtech   [ cập nhật 19:36 27 thg 7, 2015 bởi My Lien ]
Sau khi
bổ sung tính năng hỗ trợ tải dữ liệu sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive, hôm nay Google đã thêm tính năng hỗ trợ in và xem trước các sự kiện.  

Cũng như tính năng hỗ tợ tải về dữ liệu sự kiện, tính năng ra mắt hôm nay sẽ bao gồm việc in và xem trước sự kiện đối với tập tin thuộc hoặc không thuộc định dạng Google. Quản trị viên cũng có thể tạo bộ lọc đối với các sự kiện và kết hợp điều đó với các tiêu chí bộ lọc khác như tên tài liệu, tên người dùng và dấu thời gian. Hơn nữa, quản trị viên cũng sẽ có thể thiết lập cảnh báo cho việc in và xem trước sự kiện trên các tập tin nhất định dựa trên tên tập tin, chủ sở hữu,...

Lưu ý: báo cáo kiểm tra Google Drive chỉ khả dụng đối với khách hàng Google Apps Unlimited / Google Drive for Work và Google Apps for Education.

Thông tin tham khảo:

Báo cáo kiểm tra Google Drive (GAU)

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ đối với quản trị viên.

Thao tác:

Đề xuất quản trị viên thao tác.


Nguồn: LVtech
Comments