Xin chào Quản trị viên Google Apps for Education!

Chúng tôi được biết rằng các trường học cần quyền truy cập vào Lớp học trước tháng 9. Hôm nay, chúng tôi vui mừng cho bạn biết rằng Lớp học sẽ được cung cấp cho tất cả giáo viên và học viên trong miền của bạn vào tuần có ngày 11 tháng 8 năm 2014. Điều này có nghĩa là mọi giáo viên trong miền của bạn sẽ có thể tạo hoặc tham gia lớp học, mời học viên và đăng bài tập.

Lớp học là dịch vụ mới được đề cập đến trong thỏa thuận Google Apps for Education của bạn. Ngoài ra, bạn có thể bật hoặc tắt Lớp học trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho toàn bộ miền hoặc cho đơn vị tổ chức được chọn. Để bắt đầu, người dùng có thể truy cập classroom.google.com, cho biết họ là giáo viên hay học viên, sau đó tạo hoặc tham gia lớp học đầu tiên của mình. Với tư cách quản trị viên, bạn có thể kiểm soát người có thể tạo lớp học bằng cách xác minh tất cả người dùng cho biết họ là giáo viên. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn cho phép bất kỳ người dùng nào trong miền của mình tạo lớp học. Trung tâm trợ giúp Lớp học sẽ được cập nhật với các bài viết bổ sung, bao gồm cách xác minh giáo viên. Gần đây, chúng tôi cũng đã giới thiệu Diễn đàn sản phẩm Lớp học, một tài nguyên nơi giúp bạn giải đáp thắc mắc của mình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và thêm các tính năng mới trong suốt năm học, vì vậy, hãy tiếp tục gửi phản hồi về những gì bạn thích và các khía cạnh chúng tôi cần cải tiến bằng cách sử dụng nút Gửi phản hồi.

 
Trân trọng!
Nhóm Lớp học
 

© 2014 Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043