Nhà trường‎ > ‎

Ra mắt Google Classroom API

đăng 20:51 23 thg 7, 2015 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 19:26 24 thg 11, 2016 ]

Khi ra mắt Lớp học năm ngoái, Google muốn đảm bảo Lớp học hoạt động tốt với các sản phẩm khác mà các nhà giáo dục yêu thích và sử dụng trên lớp học. Hôm nay, Google đã cho ra mắt Nút chia sẻ lớp học có thể nhúng và bản xem trước API lớp học của nhà phát triển.

API lớp học

API lớp học cho phép quản trị và giáo viên quản lý lớp học theo chương trình. Khi sử dụng API lớp học, quản trị viên có thể sử dụng hoặc tạo ra các công cụ để giúp làm việc dễ dàng hơn với Lớp học: bạn có thể tạo lớp học có thể mở rộng cho giáo viên, đồng bộ hóa với hệ thống thông tin học viên và xem tất cả các lớp học được giảng dạy trong miền của bạn. Sau đây là một số công cụ quản trị sử dụng API này:

  • GAM, tiện ích dòng lệnh nguồn mở dành cho quản trị Apps, giờ đây sẽ hoạt động với Lớp học.

  • New Visions for Public Schools' CloudLab (người tạo Doctopus) tích hợp rosterSync cho Google Trang tính, một tiện ích bổ sung được tích hợp với Lớp học. Tận dụng sức mạnh của Google Tranh tính, quản trị viên có thể đồng bộ hóa dữ liệu từ bất kỳ hệ thống thông tin học viên nào với Lớp học.

  • Alma, nền tảng quản lý học tập và thông tin học viên kết hợp sẽ cho phép quản trị viên dễ dàng đồng bộ hóa trực tiếp danh sách lớp học của họ với Lớp học chỉ với một vài cú nhấp chuột.


Các dịch vụ không phải của Google sẽ cho phép sử dụng API để tích hợp với Lớp học. Ví dụ: ứng dụng có thể cho phép giáo viên chọn trong số các lớp thuộc Lớp học thay vì yêu cầu họ nhập lại tên của từng học viên hoặc mời từng học viên tham gia ứng dụng. Để ứng dụng có thể truy cập bất kỳ dữ liệu Lớp học nào của bạn, ứng dụng phải yêu cầu người dùng cuối của Lớp học (tức là giáo viên hoặc học viên định sử dụng ứng dụng) cấp phép rõ ràng. Ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền cụ thể mà ứng dụng cần qua hội thoại OAuth và người dùng có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của dịch vụ.

Với tư cách là quản trị viên miền, bạn kiểm soát cách chia sẻ dữ liệu trong miền của mình. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bạn có thể giới hạn liệu giáo viên và học viên trong miền của bạn có thể cho phép cho các dịch vụ truy nhập dữ liệu Google Lớp học của họ hay không. Trong một vài tuần, bạn sẽ có thể định cấu hình cài đặt này theo đơn vị tổ chức.

API Lớp học sẽ ở dạng bản xem trước dành cho nhà phát triển cho đến ít nhất cuối tháng 7.


Nguồn: LVtech