Nhà trường‎ > ‎

Tiện ích Share to Classroom trên Chrome

đăng 20:32 6 thg 9, 2015 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 19:52 24 thg 11, 2016 ]

Tuần này, Google đã ra mắt tiện ích Chrome mới dành cho Classroom gọi là Share to Classroom. Tiện ích này giúp giáo viên dễ dàng chia sẻ cùng trang web với tất cả học viên trong suốt giờ học. Khi tiện ích được cài đặt, giáo viên có thể mở trang web và "chuyển" tới tất cả học viên, hoặc kích hoạt trang web để các học viên có thể mở trên các thiết bị khác nhau. (Tiện ích này cũng có thể hoạt động theo cách ngược lại, học viên có thể "chuyển" các trang web đến giáo viên).

ShareToClassroomChromeExtension-06-blog.gif


Quản trị viên Google Apps có thể cài đặt tiện ích cho toàn bộ miền, giúp giáo viên và học viên thao tác một cách dễ dàng. Cả giáo viên và học viên đều phải cài đặt tiện ích này để chuyển các trang web cho nhau. Lưu ý rằng tiện ích Share to Classroom hoạt động trên bất kỳ laptop, bao gồm cả Chromebook, Mac, và PC.

Tiện ích Share to Classroom chỉ khả dụng với khách hàng Google Apps for Education và Google Apps for Nonprofits sử dụng Google Classroom.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

Thao tác:

Đề xuất quản trị viên thao tác.


Nguồn: LVtech