Nhà trường‎ > ‎

Whitelist domains

đăng 19:09 26 thg 7, 2015 bởi My Lien

Hiện nay, các công ty không làm việc độc lập mà thường phụ thuộc vào quan hệ đối tác với các doanh nghiệp khác, các nhà cung cấp và các tổ chức, đó là chưa kể đến khách hàng. Là quản trị viên Google Apps, bạn có thể bảo vệ dữ liệu bằng cách hạn chế việc nhân viên chia sẻ tập tin Google Drive, Docs, Sheets, và Slides ra ngoài miền. Đôi khi, chia sẻ bên ngoài là cần thiết và thích hợp (ví dụ, với một nhà cung cấp hoặc công ty đáng tin cậy). Ngoài ra, giáo viên và sinh viên thường phải làm việc trên nhiều tên miền để phục vụ việc giảng dạy và tham gia các lớp học trong các tên miền phụ nhiều hơn là tên miền chính. Như đã công bố trước đây, Google đang phát triển việc kết nối các tên miềnvà có thể chia sẻ bằng cách ra mắt Whitelist Domains trong Google Drive, trong chỉnh sửa Google Docs và trong Google Classroom.

Whitelisted Domains.gif

Quản trị viên có thể dễ dàng lên danh sách lọc các tên miền Google Apps nhất định và tùy chọn quản lý chia sẻ với những tên miền có liên quan. Thậm chí bạn có thể mở hoặc tắt Whitelist Domains cho các đơn vị tổ chức cụ thể, nhưng đối với bất kỳ đơn vị tổ chức được "mở", danh sách Whitelist Domain sử dụng phải giống nhau.

Lưu ý: tính năng này chỉ khả dụng với khách hàng Google Drive for Work và Google Apps for Education.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày để hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ đối với quản trị viên

Thao tác:

Đề xuất đến quản trị viên.


Nguồn: LVtech


Comments