Bản tin G Suite tháng 11-2016

đăng 17:50 25 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:51 25 thg 11, 2016 ]
https://docs.google.com/document/d/1ttoJoChj73J4BfM3jEJiIrYR5Q1lJFDxn12ZNFPm2CM/edit?usp=sharing