Bảo vệ tên miền bị lạm dụng chuyển tiếp SMTP bằng cách tự động tạm ngưng người dùng

đăng 17:16 25 thg 1, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:16 25 thg 1, 2017 ]
Tháng Mười năm ngoái, Google đã
công bố một thông báo quản trị mới cho biết khi một trong số người dùng lạm dụng các dịch vụ chuyển tiếp SMTP để gửi thư rác hoặc các email độc hại.
 https://docs.google.com/document/d/1PgRPhl2BBhA9cMNxVl3dKfpgjw3N59KhiCI4zedscjc/edit?usp=sharing

Comments