Cài đặt chia sẻ trên Drive

đăng 16:46 11 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps
Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát việc người dùng chia sẻ tập tin Drive ra ngoài miền. Quản trị viên cũng có thể thiết lập các tùy chọn chia sẻ mặc định dành cho Docs, Sheets, Slides và My Maps mới mà người dùng tạo.
https://docs.google.com/document/d/1p-VUknRLnr1UZaz_iETFb3UGsCHeC8KOnoJLivK5PUQ/edit?usp=sharing