Cài đặt cuộc họp thông minh hơn với Google Calendar trên web

đăng 15:17 26 thg 1, 2017 bởi Admin Google Apps
Tháng 10/2016, Google đã công bố tính năng thông minh
“Tìm thời gian” (Find a time) giúp người dùng cài đặt cuộc họp nhanh hơn trên Google Calendar dành cho AndroidiPhone với việc tạo điều kiện cho người dùng tìm kiếm thời gian cho việc lên lịch cuộc họp và đặt phòng, tài nguyên cho cuộc họp.
https://docs.google.com/document/d/1mmWOIxDzJwiZM9QtesMuOaV8X6D1jkmhUvOb137v0H4/edit

Comments