Cải tiến Gmail và Google Calendar trên iOS

đăng 16:36 17 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps
Hôm nay, Google ra mắt một số thay đổi dành cho Gmail và Google Calendar trên iOS.

Gmail mới dành cho iOS

Khi cập nhật Gmail dành cho iOS, người dùng sẽ nhận thấy một số thay đổi thú vị, đây là thay đổi lớn nhất về các ứng dụng trong gần bốn năm nay.
https://docs.google.com/document/d/1Hc-CtNIz91s-oiv6mW_1izD4yF9JBmaunSuNXQJZvzw/edit?usp=sharing