Cải tiến Google Docs, Sheets và Slides trên Android

đăng 19:14 23 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps
Ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides dành cho Android phiên bản mới nhất đã được ra mắt. Các tính năng mới bao gồm:
Thông báo trong Docs, Sheets, và Slides: Người dùng hiện đang nhìn thấy thông báo trong Google Drive trên Android (ví dụ như được đề cập trong bình luận hoặc được chia sẻ tài liệu) thì giờ đây sẽ nhìn thấy thông báo trong Docs, Sheets và Slides trên Android.
https://docs.google.com/document/d/1kakXI_QSyia9SvRxT9Cqh4IbJ_oPXX3KYabTxDzXpKY/edit?usp=sharing