Google Classroom được ra mắt vào mùa hè này giúp cho Google Apps for Education đơn giản hơn - tiết kiệm thời gian của giáo viên và tạo điều kiện ch giáo viên cộng tác với các sinh viên dễ dàng hơn. Hôm nay, Google giới thiệu 5 cải tiến của Classroom, tập trung vào những việc mà giáo viên và học viên trên toàn thế giới nói rằng đó là điều quan trọng nhất đối với họ
https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/giao-vien/caitientinhnangvoigoogleclassroom