Chèn và xóa ô trong Google Sheets

đăng 17:41 19 thg 1, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:45 19 thg 1, 2017 ]
Dữ liệu trong bảng tính không phải lúc nào cũng phân chia rõ ràng trên toàn bộ hàng và cột, đôi khi bảng tính chứa nhiều bảng và vùng dữ liệu không thể tách rời. Với bản ra mắt hôm nay, người dùng sẽ dễ dàng chèn ô vào bảng tính mà không làm ảnh hưởng đến nội dung.
https://docs.google.com/document/d/1xdE40QMXMCcn_hV5DbUlghXCDUGITA7UCx2cqbVazDI/edit?usp=sharing