Đặc quyền quản trị mới để quản lý các mẫu tùy chỉnh trong Google Docs, Sheets, Slides và Forms

đăng 17:12 1 thg 3, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:12 1 thg 3, 2017 ]
Trong tháng 11/2016, Google
giới thiệu tùy chỉnh các mẫu trong Google Docs, Sheets, Slides và Forms, tạo điều kiện cho nhóm cộng tác tiết kiệm thời gian định dạng văn bản và dành nhiều thời gian hơn cho việc suy nghĩ, cộng tác, và chia sẻ ý tưởng. Google cũng đã cung cấp cho khách hàng G Suite Business, G Suite EducationG Suite Enterprise các điều khiển sau đây trong giao diện Admin console
https://docs.google.com/document/d/1LBYavCPABaFTt15M15Mip1v0MiyIotz1m_r29L52Ik0/edit