Đón chào năm học mới với tính năng mới trong Google Classroom

đăng 19:18 26 thg 8, 2015 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 19:21 26 thg 8, 2015 ]

Khi tất cả giáo viên chuẩn bị cho năm học mới, Google đã bổ sung thêm một số tính năng mới trong Google Classroom nhằm giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, gắn kết với học viên và đảm bảo cho tất cả mọi người làm việc một cách khoa học. Hầu hết các tính năng này được ra mắt trong tuần này, trong khi đó đã một vài tính năng ra mắt sớm hơn dự kiến.

Giúp sinh viên tham gia vào các cuộc thảo luận với câu hỏi theo định hướng

Từ khi Classroom ra mắt năm ngoái, giáo viên đã sử dụng luồng dữ liệu lớp học để lưu trữ các cuộc tranh luận của học viên, Q&A và các cuộc thảo luận. Kể từ đây, giáo viên có thể làm điều này bằng cách cộng tác nhiều hơn và tốt hơn. Giáo viên có thể gửi câu hỏi tới lớp học và cho phép học viên tham gia các cuộc thảo luận bằng cách phản hồi các câu trả lời lẫn nhau (hoặc học viên khôngđược phép làm vậy tùy thuộc vào các thiết lập đã chọn của gio viên). Ví dụ, giáo viên có thể gửi một đoạn video và yêu cầu học viên trả lời một câu hỏi về đoạn video này hoặc giáo viên đăng một bài báo và yêu cầu học viên phản hồi hoặc trả lời bằng đoạn văn ngắn.

TeacherStudentQuestion-04.gif

Sử dụng lại bài đã đăng

Giáo viên có thể sử dụng lại các bài tập, thông báo hoặc các câu hỏi từ bất kỳ lớp học của họ  hay bất kỳ lớp giảng dạy cùng trình độ hoặc cùng khóa, dù bài đăng là từ năm ngoái hay mới chỉ tuần trước. Một khi chọn nội dung sao chép, giáo viên có thể thực hiện thay đổi trước khi gửi bài hoặc chỉ định.


ReusePost-05.gif

Tích hợp Calendar

Trong các tháng tiếp theo, Classroom sẽ tự động tạo lịch cho mỗi lớp trong Google Calendar. Tất cả các bài tập với ngày gia hạn sẽ được tự động thêm vào lịch của lớp và luôn cập nhật. Giáo viên có thể xem lịch từ Classroom hoặc vào Google Calendar, nơi đó họ có thể tự thêm các sự kiện lớp học như các chuyến đi thực địa hoặc là diễn giả khách mời.  


calendar-classroom-integration.png


Và một vài cải tiến dựa trên phản hồi của giáo viên:

  • Nhắc lại bài đăng: Khi giáo viên muốn chắc chắn rằng học viên sẽ dễ dàng tìm thấy mục trước đây, họ có thể di chuyển bất kỳ bài đăng lên phía trên cùng.

  • Tùy chọn ngày gia hạn: Đối với các dự án dài hạn hoặc các bài tập của học viên theo định hướng, giáo viên sẽ có tùy chọn để tạo bài tập không có ngày gia hạn.

  • Đính kèm Google Form vào bài viết: Nhiều giáo viên đã sử dụng Google Form như một phương tiện dễ dàng để chỉ định bài kiểm tra, bài trắc nghiệm hoặc khảo sát với lớp. Trong vài tuần tới, giáo viên và học viên sẽ sớm có thể đính kèm Google Form từ Drive đến bài đăng hoặc bài ​​tập và nhận được liên kết trong Classroom để dễ dàng xem các câu trả lời.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ trong tuần (24-28/8/2015), ngoại trừ tính năng tích hợp Calendar và đính kèm Google Forms sẽ ra mắt sau 1 tuần (khoảng đầu tháng 9/2015).

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng (giáo viên/học viên).

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.


Nguồn: LVtech