Theo công bố ban đầu vào tháng trước, tuần này Google sẽ ra mắt Drive không giới hạn dung lượng lưu trữ miễn phí cho tất cả trường học sử dụng Google Apps for Education.

https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/giao-vien/driveluutrukhonggioihanvoigoogleappsforeducation