Giới thiệu G Suite

đăng 18:13 30 thg 9, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:46 22 thg 12, 2016 ]
Các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang phải đối mặt với sự bận rộn. Nhân viên cần nhiều hỗ trợ hơn bao giờ hết, nhưng công nghệ thường xuyên có xu hướng biến ý tưởng thành những thay đổi phá vỡ nguyên tắc.
https://docs.google.com/document/d/1U342LJBOrsuWycdeuhSBG_nO49SsGOXu-ZjoKOr9IBQ/edit?usp=sharing