Gmail sẽ không đính kèm tập tin .js kể từ 13/2/2017

đăng 17:24 9 thg 2, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:24 9 thg 2, 2017 ]
Gmail hiện đang hạn chế một số tập tin đính kèm (chẳng hạn như: .exe, .msc và .bat) vì lý do bảo mật và kể từ 13/2/2017 Google không cho phép đính kèm tập tin .js. Cũng như
một số tập tin đính kèm bị hạn chế, người dùng không thể đính kèm tập tin .js và thông báo giải thích nguyên nhân sẽ hiển thị khi người dùng đính kèm tập tin này.
https://docs.google.com/document/d/1S6rpjkOy7yXcKBjTVeFnAHE0b7DvCZWn7uXRGdae-vA/edit?usp=sharing