Google Cloud Search: mang sức mạnh của Google Search đến với khách hàng G Suite

đăng 19:33 13 thg 2, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 19:34 13 thg 2, 2017 ]
Hằng ngày, mọi người dựa vào sức mạnh của Google Search để truy cập thông tin trên toàn thế giới. Thật vậy, hiện có nhiều hơn một nghìn tỉ lượt tìm kiếm mỗi năm. Khi Google tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới dựa trên điện toán đám mây (chẳng hạn như
máy học) để tăng cường sức mạnh công cụ tìm kiếm, các doanh nghiệp sẽ có khả năng khai thác các công nghệ tương tự để tìm kiếm các thông tin nội bộ.
https://docs.google.com/document/d/1EB24cuWIF8RG8m2HCEFVXoe5gsV1AjcSTy6eoEbctpY/edit?usp=sharing