G Suite: Nâng cao chất lượng âm thanh với Limes Audio

đăng 17:03 6 thg 1, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:05 6 thg 1, 2017 ]
Google vừa thông báo việc mua lại Limes Audio. Nhóm khai triển công nghệ Limes Audio sẽ giúp hệ thống âm thanh giao tiếp bằng giọng nói tốt hơn, do đó người dùng có thể trò chuyện dễ dàng hơn.
https://docs.google.com/document/d/1B107ycxd2KzaiJCkJRwRLNl9giQm_KPBBhFYrr97bn4/edit?usp=sharing