Kích hoạt Sites mới trong giao diện điều khiển Admin Console

đăng 16:51 8 thg 12, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 16:51 8 thg 12, 2016 ]
Đề tài này dành riêng cho quản trị viên kích hoạt Google Sites mới.

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa khả năng tạo và chỉnh sửa Sites.

Lưu ý: Để kích hoạt Sites mới, cần bật Drive theo yêu cầu đơn vị tổ chức.

https://docs.google.com/document/d/1HnTfH3M_k_AQJwQmiSWgqmpO2nvuulN8UXYYq5JEcnc/edit?usp=sharing