Kiểm soát người dùng Drive trong doanh nghiệp

đăng 16:52 10 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:57 22 thg 12, 2016 ]
Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát người dùng Google Drive trong doanh nghiệp bằng cách bật hoặc tắt Drive cho người dùng trong giao diện điều khiển
Admin console. Người dùng được bật Drive có thể lưu trữ và chia sẻ tập tin.
https://docs.google.com/document/d/1LyAsxygM9Q3dmrPSnaOMBnefaC0w0FzKNfXkE8VOEZM/edit?usp=sharing