Làm việc trên tập tin Google ngoại tuyến

đăng 18:21 21 thg 4, 2016 bởi Admin Google Apps
Nếu không kết nối vào Wi-Fi hoặc mạng di động, người dùng vẫn có thể xem và chỉnh sửa tập tin, bao gồm:
  • Google Docs

  • Google Sheets

  • Google Slides
    https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcDZ2MjFWTFY4M3M/view