Những thay đổi đối với Google Play Private Channel

đăng 17:37 21 thg 2, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:41 21 thg 2, 2017 ]
Trong tháng này, Google đã thông báo một số thay đổi đối với Google Play Private Channel, một tính năng cho phép quản trị viên G Suite để cung cấp kênh riêng (tùy chỉnh) các ứng dụng Android cho người dùng thông qua Play Store.
https://docs.google.com/document/d/1mFjGcwV25IJ0e9vzKZQrBKSxdNOo31F2h8KOizSts2M/edit?usp=sharing