Phát hành: Google API Lớp học

đăng 17:27 8 thg 8, 2015 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 21:56 9 thg 8, 2015 ]

Như đã biết, Google đã phát hành Classroom API để cho phép quản trị viên và giáo viên quản lý lớp học theo chương trình. Hôm nay, Google sẽ kết thúc chế độ xem trước dành cho nhà phát triển và người dùng Apps for Education có thể cho phép các ứng dụng bên thứ ba truy cập vào dữ liệu Lớp học của họ, trừ khi quản trị viên của họ quyết định hạn chế quyền truy cập trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nếu bạn không muốn cho phép một số người dùng trong miền của mình ủy quyền cho các ứng dụng truy cập vào dữ liệu Lớp học của họ, hãy cập nhật cài đặt API lớp học của bạn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

edu.JPG

Các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba sẽ được phép sử dụng API lớp học để tích hợp với Lớp học. Ví dụ: ứng dụng có thể cho phép giáo viên chọn trong số các lớp thuộc Lớp học thay vì yêu cầu họ nhập lại tên của từng học viên hoặc mời từng học viên tham gia ứng dụng. Trước khi một ứng dụng có thể truy cập vào bất kỳ dữ liệu Lớp học nào của bạn, ứng dụng đó phải yêu cầu người dùng cuối của Lớp học (nghĩa là giáo viên hoặc học viên cố gắng sử dụng ứng dụng) ủy quyền rõ ràng. Ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền cụ thể cần thiết qua một hộp thoại OAuth và người dùng có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của dịch vụ.


Nguồn: LVtech