Quản lý thiết bị iOS không cần tạo hồ sơ công việc

đăng 16:55 16 thg 12, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 16:55 16 thg 12, 2016 ]
Quản trị viên G Suite đang phải đối mặt với thách thức khi muốn nhân viên sử dụng các thiết bị di động tại nơi làm việc đó là: tất cả giải pháp
Quản lý Thiết bị di động Doanh nghiệp (EMM) hiện nay đều yêu cầu thông tin hồ sơ công việc hoặc người quản lý để uỷ quyền chính sách di động của doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/u/2/d/1y9_A49SLxiP21KruTdrGLSIInliav6ok090uWHWldJo/edit?usp=sharing