Quan trọng: Giới thiệu G Suite, trước đây là Google Apps

đăng 19:39 29 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ cập nhật 17:40 22 thg 12, 2016 bởi Admin Google Apps ]
Kính gửi các khách hàng Google Apps!
Google đã tạo ra Google Apps nhằm giúp mọi người ở khắp nơi cùng nhau làm việc và đổi mới, để tổ chức của quý vị có thể phát triển nhanh hơn và đạt được nhiều hơn. Hôm nay, Google giới thiệu tên mới phản ánh tốt hơn sứ mệnh này đó là: G Suite
https://docs.google.com/document/d/1hi1N1hB5vZKfhnuZdwhRFewlG6KdFnqm4hK7Wh35a5A/edit?usp=sharing