QUAN TRỌNG: Nâng cấp người dùng lên phiên bản mới nhất của Google Drive cho máy Mac/PC

đăng 17:03 25 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps
Quản trị viên G Suite lưu ý!
Một hoặc nhiều người dùng tại miền của một số tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng phiên bản ứng dụng Google Drive dành cho máy Mac/máy tính để bàn sẽ không còn hoạt động từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
https://docs.google.com/document/d/1Tcej7bEmawTnRAVmXZ0k9bUaoH7ki1zHEkZsR93WSDk/edit?usp=sharing