Ra mắt Chương trình thử nghiệm Team Drives

đăng 18:20 28 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 18:21 28 thg 11, 2016 ]
Tháng 09/2016, Google đã
thông báo sẽ sớm ra mắt Chương trình người dùng thử nghiệm (EAP) dành cho tính năng Team Drives trong Google Drive. Hiện tại Google đã sẵn sàng chấp nhận các ứng dụng đối với EAP và tính năng này sẽ được tung ra trong thời gian ngắn.
https://docs.google.com/document/d/1ZhwsSmy2zhmxHH2ES_69hdCFhgdODbIje1rGTOFMXvA/edit?usp=sharing