Trong hơn hai năm qua, Drive đã trở thành giải pháp lưu trữ đám mây và chia sẻ cho hơn 190 triệu người trên khắp thế giới sử dụng thường xuyên tại nhà, nơi làm việc và trường học. Đối với nhiều người trong số 30 triệu học viên và các nhà giáo sử dụng
Google Apps for Education, Drive thậm chí thay thế ba lô sách vở của họ. Tại sao phải sử dụng nhiều giấy tờ để lưu trữ khi mà tất cả các loại tài liệu hoặc tập tin có thể được lấy từ Chromebook, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc trình duyệt?
https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/hoc-vien/ramatdriveforeducationhanhtrangtheky21cuahocvien