Ra mắt Google Sites mới

đăng 16:51 22 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 16:52 22 thg 11, 2016 ]
Tháng 06/2016, Google giới thiệu
bản xem trước Google Sites được dựng lại hoàn toàn với Chương trình người dùng thử nghiệm. Kể từ ngày 9/11/2016, Google công bố Google Sites phiên bản mới hiện đã khả dụng cho khách hàng G Suite.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/ramatgooglesitesmoi