Tạo, xóa hồ sơ Google+ cho nhiều nhân viên cùng lúc

đăng 17:45 19 thg 6, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:47 19 thg 6, 2016 ]
Hiện trong giao diện điều khiển Admin, quản trị viên có thể tạo hồ sơ Google+ cho người dùng trong miền, hoặc tạo từng người hoặc cho toàn bộ đơn vị tổ chức (OU). Tuy nhiên, cho đến nay, nếu cần tạo hồ sơ cho nhiều cá nhân hoặc chỉ một phần của đơn vị tổ chức, quá trình này mất nhiều thời gian và mệt mỏi.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTXZ6Z2k0Qi1UbUU/view?usp=sharing