Thay đổi giao diện bản xem trước Danh bạ mới

đăng 16:51 17 thg 1, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 16:51 17 thg 1, 2017 ]
Quản trị viên lưu ý!
 Trong những ngày sắp tới đây, người dùng kích hoạt bản xem trước Google Contact mới sẽ tự động được nâng cấp lên giao diện người dùng mới.
https://docs.google.com/document/d/1yAj1WfBVFkSrhekOcfsyoicvX5tHekMvF1eFB3C3UKA/edit?usp=sharing