Thông báo nội dung mới trong Classroom

đăng 02:03 20 thg 7, 2015 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 02:03 20 thg 7, 2015 ]

Trong vài ngày tới, các sinh viên sẽ bắt đầu nhận được thông báo trên phương tiện di động thông qua ứng dụng Classroom dành cho Android và iOS khi nội dung mới được thêm vào lớp học của họ. Ví dụ, học viên sẽ được thông báo ngay lập tức khi họ nhận được nhiệm vụ mới hoặc có điểm, ghi chú từ các giáo viên, ý kiến từ các bạn cùng lớp, và nhiều hơn nữa, cho phép họ theo dõi việc học tập dễ dàng hơn


Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech