Tìm thời gian trên Google Calendar dành cho Android

đăng 18:10 29 thg 4, 2016 bởi Admin Google Apps
Với thời đại công nghệ, điện thoại thông minh đã giúp tăng năng suất di động. Người dùng không còn phải ngồi ở bàn làm việc để theo dõi ghi chú cuộc họp, tham gia cuộc gọi hội nghị hoặc gửi email.
https://docs.google.com/document/d/1fgpxB3xSm1zx_ZTJErUpWHLJ2rdywXMl_XSg5ryjAUU/edit?usp=sharing