Trải nghiệm G Suite với App Maker và ứng dụng đề xuất

đăng 17:58 5 thg 12, 2016 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:58 5 thg 12, 2016 ]
G Suite được thiết kế giúp người dùng làm việc ở mức tốt nhất, cho dù là cộng tác trong thời gian thực hoặc máy thông minh giúp tăng tốc công việc. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có nhu cầu và quy trình công việc đặc thù riêng mà một mình G Suite không thể giải quyết.
https://docs.google.com/document/d/1ZOpX2UrSVjxiWa9p1wRFEOH8DhydXQiZ0hjHiHXZt94/edit?usp=sharing