Xuất tập tin Google Slides sang định dạng ODP

đăng 16:49, 28 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps
Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể lưu Google Slides sang định dạng tập tin OpenDocument Presentation (.odp) - điều này được yêu cầu phổ biến từ cộng đồng nguồn mở và tổ chức sử dụng bộ phần mềm văn phòng mã nguồn mở như LibreOffice và OpenOffice - do đó người dùng có thể tải về trang trình bày Google Slides trong định dạng tập tin ODP.
https://docs.google.com/document/d/1oPQB5DgIpsvQl0IW_JThaUNch_EvBP0Cljd9UHC6SpI/edit?usp=sharing